Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên daudaihock34947

Thành viên trong: 10 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Đậu Đại Học

Hoạt động của daudaihock34947

Điểm: 285 điểm (hạng #997)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 16 (trong đó có 4 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 26 (có 6 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (7)

Biên tập viên hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Tri ân hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x25

Bạc (2)

Đọc giả hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x10

Vàng (1)

Câu hỏi hot hạng I x27
...