Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên davidle2810

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Cộng Tác Viên
Họ và tên

Hoạt động của davidle2810

Điểm: 1,172 điểm (hạng #291)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 178 (trong đó có 167 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 177
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 197 bỏ phiếu, 15 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (12)

Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x22
Vì sự công bằng hạng III x1
100 điểm x1
Biên tập viên hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x15
Trả lời tích cực hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x156

Bạc (8)

Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x105

Vàng (7)

Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x48
Đọc giả hạng I x1
Thành tích hạng I x1
...