Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên dinhthiyen_trunghoa595

Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Yến Đinh Thị

Hoạt động của dinhthiyen_trunghoa595

Điểm: 217 điểm (hạng #1,631)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 57 (trong đó có 14 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 12 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 19 câu hỏi, 69 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 63 bỏ phiếu, 25 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 11 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1

Bạc

Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
...