Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên doand1387832

Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên dung doan

Hoạt động của doand1387832

Điểm: 158 điểm (hạng #1,806)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 1 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 28 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 5 câu hỏi, 2 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 7 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (4)

100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x1
...