Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên dthanhcoder

Thành viên trong: 6 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Thanh Phạm Đức

Hoạt động của dthanhcoder

Điểm: 4,613 điểm (hạng #106)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 154 (trong đó có 78 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 329 (có 155 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 71
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 221 câu hỏi, 95 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 300 bỏ phiếu, 16 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 420 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (18)

Câu hỏi hay hạng III x49
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x153
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x54
Thành tích hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x5
Bình luận hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (15)

Câu hỏi hot hạng II x131
Tri ân hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x4
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Biên tập viên hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (12)

Câu hỏi hot hạng I x27
Đọc giả hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Chăm chỉ hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...