Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên duc2008

Thành viên trong: 4 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Minh Đức Phạm

Hoạt động của duc2008

Điểm: 944 điểm (hạng #381)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 60 (trong đó có 58 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 29 (có 10 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 6
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 8 câu hỏi, 26 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 31 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 30 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 6
Vì sự công bằng hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
...