Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên ducluong123

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Lượng

Hoạt động của ducluong123

Điểm: 974 điểm (hạng #393)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 168 (trong đó có 122 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 183 (có 44 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 53
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 94 câu hỏi, 170 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 261 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 262 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x29
Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x25
Thành tích hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x4
Câu hỏi hot hạng III x166
Bình luận hạng III x1

Bạc (12)

Đọc giả hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x128
Trả lời tích cực hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1

Vàng (9)

Đọc giả hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x35
Thành tích hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
...