Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên hello mọi người

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Vũ Nobita

Hoạt động của hello mọi người

Điểm: 11,775 điểm (hạng #29)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 231 (trong đó có 158 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 481 (có 140 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 807
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 339 câu hỏi, 513 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 844 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 484 bỏ phiếu, 44 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 1 câu hỏi, −300 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (21)

Đọc giả hạng III x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Tri ân hạng III x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x235
Bình luận hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x55
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x46
Xác minh thành công email x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (17)

Đọc giả hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x252
Trả lời tích cực hạng II x1
Tri ân hạng II x1
1,000 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x4
Điểm danh hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x2
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (17)

Đọc giả hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
10,000 điểm x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Bình luận hạng I x1
Chăm chỉ hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x74
Thành tích hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x2
Điểm danh hạng I x1
Ban tổ chức Hè về 2018 x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...