Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên hieutgz335942

Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Ko_ biết_study =)

Hoạt động của hieutgz335942

Điểm: 1,783 điểm (hạng #238)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 123 (trong đó có 19 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 97 (có 52 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 5 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 4 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (8)

Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Tri ân hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Điểm danh hạng III x1

Bạc (5)

Câu trả lời hay hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1

Vàng (3)

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
...