Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên hoanglinh2814

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Lê Thùy Linh

Hoạt động của hoanglinh2814

Điểm: 13,385 điểm (hạng #21)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 107 (trong đó có 46 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,099 (có 94 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 175
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 729 câu hỏi, 2,124 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2,798 bỏ phiếu, 55 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 546 bỏ phiếu, 42 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (20)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
100 điểm x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x103
Biên tập viên hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x68
Thành tích hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x6
Điểm danh hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Xác minh thành công email x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Tú tài x1

Bạc (16)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x77
1,000 điểm x1
Chăm chỉ hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x3
Vì sự tương trợ hạng II x2

Vàng (14)

Câu hỏi hot hạng I x31
Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
10,000 điểm x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Điểm danh hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x3
Vì sự tương trợ hạng I x2
...