Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên huenamtdn2003

Thành viên trong: 1 năm
Loại: Biệt đội chuyên gia
Họ và tên Nam Nguyễn

Hoạt động của huenamtdn2003

Điểm: 1,811 điểm (hạng #216)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 17 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 211 (có 57 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 9
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 27 bỏ phiếu, 8 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 4
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1

Vàng

Trả lời tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
...