Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên i-u-i

Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên huyen nguyen

Hoạt động của i-u-i

Điểm: 180 điểm (hạng #2,345)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 23 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (4)

100 điểm x1
Biên tập viên hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
...