Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên khongdoi04

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Cộng Tác Viên
Họ và tên Trâm Nguyễn

Hoạt động của khongdoi04

Điểm: 589 điểm (hạng #564)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 38 (trong đó có 23 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 28 (có 17 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 15 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 14 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 20 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (13)

Vì sự công bằng hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x4
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x41
Điểm danh hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1

Bạc (4)

Đọc giả hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x31

Vàng (1)

Câu hỏi hot hạng I x16
...