Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên kiet2312

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Huỳnh Chí Kiệt

Hoạt động của kiet2312

Điểm: 3,791 điểm (hạng #127)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 13 (trong đó có 9 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 502 (có 56 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 61
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 119 câu hỏi, 591 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 705 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 318 bỏ phiếu, 70 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x41
Thành tích hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x13
Vì sự tương trợ hạng III x6
Biên tập viên hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x2

Đồng (1)

Cập nhật Thông tin đầy đủ x1

Bạc (12)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
1,000 điểm x1
Thành tích hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x10
Biên tập viên hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x7
Vì sự tương trợ hạng II x3
Câu hỏi hay hạng II x1

Vàng (10)

Bỏ phiếu hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x8
Câu trả lời hay hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x2
Vì sự tương trợ hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Câu hỏi hay hạng I x1
...