Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên lamdiemtrang

Thành viên trong: 6 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Lâm Huỳnh Mỹ Trang

Hoạt động của lamdiemtrang

Điểm: 1,041 điểm (hạng #354)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 22 (trong đó có 11 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 122 (có 6 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 15 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 9 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 145 bỏ phiếu, 17 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (11)

Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x2
Câu trả lời hay hạng III x32
Vì sự tương trợ hạng III x24
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x22
Câu trả lời hay hạng III x1
Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Thành tích hạng III x1

Bạc (7)

Trả lời tích cực hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x20
1,000 điểm x1
Thành tích hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x4
Vì sự tương trợ hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x1

Vàng (5)

Trả lời tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x10
Câu trả lời hay hạng I x1
Vì sự tương trợ hạng I x1
Thành tích hạng I x1
...