search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên lenguyenbaongoclatoi220

Hoạt động của lenguyenbaongoclatoi220

Điểm: 469 điểm (hạng #646)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 37 (có 23 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 6
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 8 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 8 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
...