Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên longhai20082007

Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Vũ Long Hải

Hoạt động của longhai20082007

Điểm: 1,661 điểm (hạng #231)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 1 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 189 (có 57 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 7 câu hỏi, 57 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 47 bỏ phiếu, 17 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 89 bỏ phiếu, 16 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 9
Bỏ phiếu hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự trở lại hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
...