search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên longvu999

Hoạt động của longvu999

Điểm: 845 điểm (hạng #406)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 127 (có 10 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 86
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 37 câu hỏi, 60 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 97 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 36 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 11
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 4
Bình luận hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 2
Biên tập viên hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
...