Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên manh7a1

Thành viên trong: 7 năm
Loại: Ban Quản Trị
Họ và tên Duy Mạnh

Hoạt động của manh7a1

Điểm: 18,863 điểm (hạng #12)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 695 (trong đó có 413 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,029 (có 387 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 245
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 331 câu hỏi, 965 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,280 bỏ phiếu, 16 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 862 bỏ phiếu, 48 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (18)

Câu trả lời hay hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x93
Điểm danh hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x42
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x2
Câu hỏi hot hạng III x697
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (18)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
1,000 điểm x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x7
Tri ân hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x10
Bình luận hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x617
Vì sự tương trợ hạng II x2
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (17)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x223
10,000 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu hỏi hay hạng I x4
Hè về 2019 BTC x1
Vì sự trở lại hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Vì sự tương trợ hạng I x1
...