Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên manh7a1

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên ღᏠᎮღmanhvipaceঔ

Hoạt động của manh7a1

Điểm: 15,794 điểm (hạng #13)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 555 (trong đó có 298 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 773 (có 201 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 235
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 322 câu hỏi, 827 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,133 bỏ phiếu, 16 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 755 bỏ phiếu, 45 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 91
Điểm danh hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 40
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Câu hỏi hot hạng III x 206
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 7
Tri ân hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 10
Bình luận hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 116
Vì sự tương trợ hạng II x 2
Vì sự trở lại hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 30
10,000 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hay hạng I x 4
Hè về 2019 BTC x 1
Vì sự trở lại hạng I x 1
...