search
Đăng nhập

Thành viên mimichan

Hoạt động của mimichan

Điểm: 119 điểm (hạng #7,475)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 8 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 4
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 2 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
...