Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên mincin

Thành viên trong: 6 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Min Cin

Hoạt động của mincin

Điểm: 1,134 điểm (hạng #333)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 79 (trong đó có 8 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 82 (có 10 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 21
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 21 câu hỏi, 109 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 125 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 106 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (16)

Tri ân hạng III x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Xác minh thành công email x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x18
Câu trả lời hay hạng III x3
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x81
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Điểm danh hạng III x1

Bạc (9)

Đọc giả hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x76
Bỏ phiếu hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Thành tích hạng II x1
1,000 điểm x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x1

Vàng (3)

Đọc giả hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x41
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
...