Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên minhnhatienthanh816

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Võ Quang Nhân

Hoạt động của minhnhatienthanh816

Điểm: 4,687 điểm (hạng #100)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 25 (trong đó có 18 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 755 (có 109 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 14
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 8 câu hỏi, 59 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 51 bỏ phiếu, 16 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 52 bỏ phiếu, 9 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (13)

Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x5
Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x21
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1

Bạc (13)

Đọc giả hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x17
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1

Vàng (6)

Biên tập viên hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Chăm chỉ hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...