Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên minhtiendailqa4a3324

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Tiến Nguyễn Minh

Hoạt động của minhtiendailqa4a3324

Điểm: 5,512 điểm (hạng #82)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 50 (trong đó có 41 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 416 (có 262 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 75
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 229 câu hỏi, 90 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 284 bỏ phiếu, 35 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 554 bỏ phiếu, 15 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (18)

Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x112
Thành tích hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x14
Bình luận hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x29
Vì sự trở lại hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x46

Bạc (11)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
1,000 điểm x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x34

Vàng (9)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x3
...