search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên minhtiendailqa4a3324

Hoạt động của minhtiendailqa4a3324

Điểm: 5,663 điểm (hạng #63)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 40 (trong đó có 31 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 392 (có 238 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 75
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 211 câu hỏi, 80 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 256 bỏ phiếu, 35 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 523 bỏ phiếu, 14 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 111
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 14
Bình luận hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 29

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
...