Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên miniwithst681

Thành viên trong: 11 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên withst mini

Hoạt động của miniwithst681

Điểm: 384 điểm (hạng #804)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 8 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 40 (có 6 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 12 câu hỏi, 22 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 33 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 13 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Vì sự trở lại hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1

Bạc

Vì sự trở lại hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
...