Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên monmon70023220

Thành viên trong: 10 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Mon Mon

Hoạt động của monmon70023220

Điểm: 1,607 điểm (hạng #269)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 21 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 229 (có 24 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 9 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (8)

Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x26
Vì sự trở lại hạng III x1
Điểm danh hạng III x1

Bạc (6)

Đọc giả hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x20
Vì sự trở lại hạng II x1
1,000 điểm x2
Câu trả lời hay hạng II x1
Điểm danh hạng II x1

Vàng (2)

Đọc giả hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
...