Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên namiwa123

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Anh Thư

Hoạt động của namiwa123

Điểm: 231 điểm (hạng #1,117)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 12 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 17
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 8 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 21 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (14)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Biên tập viên hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x5
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Tri ân hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x1
Xác minh thành công email x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x1

Bạc (4)

Đọc giả hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x5
Câu trả lời hay hạng II x1
Vì sự tương trợ hạng II x1

Vàng (3)

Câu hỏi hot hạng I x3
Câu trả lời hay hạng I x1
Vì sự tương trợ hạng I x1
...