Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên namphuongpn18902

Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Lala Anna

Hoạt động của namphuongpn18902

Điểm: 649 điểm (hạng #439)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 55 (có 7 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (3)

Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1

Bạc (1)

Đọc giả hạng II x1
...