Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên neko_kurumi

Thành viên trong: 7 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Ngyễn Phương Thảo

Hoạt động của neko_kurumi

Điểm: 87 điểm (hạng #7,739)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 55
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 14 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (7)

100 điểm x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Câu trả lời hay hạng III x3
Đọc giả hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Thành tích hạng III x1

Bạc (2)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
...