Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên nghiayewnek27435

Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Minh Nghĩa Phan

Hoạt động của nghiayewnek27435

Điểm: 75 điểm (hạng #7,838)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 5
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (1)

Đọc giả hạng III x1
...