Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên ngoclinhbui

Thành viên trong: 1 năm
Loại: Biệt đội chuyên gia
Họ và tên

Hoạt động của ngoclinhbui

Điểm: 6,445 điểm (hạng #56)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 174 (trong đó có 108 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 492 (có 191 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 16
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 10 câu hỏi, 18 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 27 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 237 bỏ phiếu, 9 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 15
Vì sự công bằng hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 11
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 43
Điểm danh hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 22
Thành tích hạng II x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1

Vàng

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
Vì sự trở lại hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
...