Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên nguyen_haianh

Thành viên trong: 6 tháng
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên Không Nói Đâu

Hoạt động của nguyen_haianh

Điểm: 5,436 điểm (hạng #82)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 280 (trong đó có 142 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 412 (có 127 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 40
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 153 câu hỏi, 218 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 346 bỏ phiếu, 25 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 228 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x4
Câu trả lời hay hạng III x22
Thành tích hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x45
Điểm danh hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (11)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Tri ân hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x28

Vàng (7)

Đọc giả hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
10,000 điểm x1
...