search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên nguyendindan

Hoạt động của nguyendindan

Điểm: 3,547 điểm (hạng #112)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 44 (trong đó có 27 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 41 (có 18 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 12
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 121 câu hỏi, 128 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 248 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 133 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu hỏi hay hạng III x 24
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 14
Biên tập viên hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 2

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Loading...
...