Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên nguyenlengoc070902613

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Cộng Tác Viên
Họ và tên Lê Ngọc Nguyễn

Hoạt động của nguyenlengoc070902613

Điểm: 8,362 điểm (hạng #49)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 642 (trong đó có 642 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 643
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 12 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (9)

Biên tập viên hạng III x1
100 điểm x1
Tri ân hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x655
Vì sự trở lại hạng III x1
Điểm danh hạng III x1

Bạc (7)

Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu hỏi hot hạng II x605

Vàng (6)

Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x433
...