Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên nguyenlinhc10

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Thị Phương Linh

Hoạt động của nguyenlinhc10

Điểm: 996 điểm (hạng #404)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 84 (trong đó có 77 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 7
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 16 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (11)

Tri ân hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
100 điểm x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Chăm chỉ hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x75
Câu hỏi hay hạng III x1

Bạc (5)

Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x32

Vàng (3)

Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x14
...