Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên nguyenthienan16

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Thiên An Nguyễn

Hoạt động của nguyenthienan16

Điểm: 1,886 điểm (hạng #232)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 8 (trong đó có 6 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 196 (có 59 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 111
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 36 câu hỏi, 69 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 96 bỏ phiếu, 9 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 81 bỏ phiếu, 9 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (14)

Vì sự trở lại hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x5
Thành tích hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x8

Bạc (11)

Đọc giả hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
1,000 điểm x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x5
Thành tích hạng II x1

Vàng (4)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x3
...