Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên nguyethong7462564

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Hong Truong

Hoạt động của nguyethong7462564

Điểm: 1,001 điểm (hạng #402)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 159 (trong đó có 52 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 50 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (7)

Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x160
Biên tập viên hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x6
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (3)

Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x148

Vàng (2)

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x75
...