Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên nhthuyvy16

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Cộng Tác Viên
Họ và tên Vy Nguyen

Hoạt động của nhthuyvy16

Điểm: 16,505 điểm (hạng #16)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 783 (trong đó có 775 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,241 (có 392 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 168
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 câu hỏi, 2 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 47 bỏ phiếu, 7 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (14)

Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Biên tập viên hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x2
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x5
Câu hỏi hot hạng III x812
Vì sự trở lại hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x1

Bạc (11)

Câu hỏi hot hạng II x794
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
1,000 điểm x1
Vì sự trở lại hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Điểm danh hạng II x1

Vàng (10)

Câu hỏi hot hạng I x578
Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
10,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Thành tích hạng I x1
...