Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên nhuquynh20112005

Thành viên trong: 6 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Thị Như Quỳnh

Hoạt động của nhuquynh20112005

Điểm: 125 điểm (hạng #2,624)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 1 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (5)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Đọc giả hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x1

Bạc (1)

Câu hỏi hot hạng II x1
...