search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên phạm thu nhiên

Hoạt động của phạm thu nhiên

Điểm: 4,433 điểm (hạng #88)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 21 (trong đó có 7 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,247 (có 24 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 126
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 11 câu hỏi, 43 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 34 bỏ phiếu, 20 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 262 bỏ phiếu, 21 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Đọc giả hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 23
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 24
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Xác minh thành công email x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 11

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng II x 11
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng I x 6
Thành tích hạng I x 1
...