Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên phamngoctienpy1987844

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Trần Quang Phát

Hoạt động của phamngoctienpy1987844

Điểm: 50,628 điểm (hạng #2)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 2,226 (trong đó có 1,995 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,831 (có 1,496 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 361
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 559 câu hỏi, 824 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1,038 bỏ phiếu, 345 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 598 bỏ phiếu, 200 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (16)

100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x2032
Vì sự trở lại hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x22
Câu hỏi hay hạng III x12

Bạc (16)

Đọc giả hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x2
Trả lời tích cực hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
1,000 điểm x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x1145
Bình luận hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Hạng II cuộc thi x1

Vàng (14)

Bỏ phiếu hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
10,000 điểm x1
Biên tập viên hạng I x1
Chăm chỉ hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x74
Điểm danh hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
Hạng I cuộc thi x1
...