Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên phatnguyen25

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Phát Nguyễn Tiến

Hoạt động của phatnguyen25

Điểm: 1,661 điểm (hạng #231)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 76 (trong đó có 67 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 84 (có 6 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 211
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 166 câu hỏi, 519 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 683 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 98 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 9
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 7
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 46
Điểm danh hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 18
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2
Trả lời tích cực hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 4
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Vì sự trở lại hạng I x 1
...