Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên phuongnga

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Cộng Tác Viên
Họ và tên Phương Nga Lê Ngọc

Hoạt động của phuongnga

Điểm: 256 điểm (hạng #1,058)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 59 (trong đó có 20 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 67 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 28 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (8)

Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x59

Bạc (4)

Đọc giả hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x54

Vàng (2)

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x23
...