Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên quanghiep129

Thành viên trong: 6 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Quang Hiệp

Hoạt động của quanghiep129

Điểm: 144 điểm (hạng #2,077)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 46 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 4 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 51 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (12)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
100 điểm x1
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x4
Đọc giả hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x3
Câu trả lời hay hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x8
Thành tích hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x3

Bạc (6)

Câu hỏi hot hạng II x4
Trả lời tích cực hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x2
Vì sự tương trợ hạng II x1

Vàng (3)

Câu hỏi hot hạng I x2
Câu trả lời hay hạng I x1
Vì sự tương trợ hạng I x1
...