Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên quangphu412

Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Cộng Tác Viên
Họ và tên Phú Nguyễn

Hoạt động của quangphu412

Điểm: 1,180 điểm (hạng #361)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 76 (có 75 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (6)

Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1

Bạc (4)

Đọc giả hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1

Vàng (1)

Câu trả lời hay hạng I x1
...