Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên quangthien.087568

Thành viên trong: 1 tuần
Loại: Thành viên
Họ và tên van thien lam

Hoạt động của quangthien.087568

Điểm: 31 điểm (hạng #11,973)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 6 (trong đó có 4 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 3 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 1 câu hỏi, −50 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (2)

Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
...