search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên quin

Hoạt động của quin

Điểm: 3,297 điểm (hạng #123)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 66 (trong đó có 64 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 208 (có 95 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 28
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 31 câu hỏi, 54 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 75 bỏ phiếu, 10 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 330 bỏ phiếu, 9 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 54
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 41
Bỏ phiếu hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Câu hỏi hot hạng III x 9
Điểm danh hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 3
Câu hỏi hay hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Loading...
...