Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên selfomyhoidap

Thành viên trong: 7 năm
Loại: Ban Quản Trị
Họ và tên Selfomy Hỏi Đáp

Hoạt động của selfomyhoidap

Điểm: 3,756 điểm (hạng #130)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 183 (trong đó có 7 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 65 (có 29 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 245
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 74 câu hỏi, 316 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 368 bỏ phiếu, 22 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,914 bỏ phiếu, 42 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (21)

Câu hỏi hay hạng III x143
Bỏ phiếu hạng III x1
Yêu thích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x289
Thành tích hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
100 điểm x1
Điểm danh hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Chăm chỉ hạng III x1
Xác minh thành công email x1
Câu trả lời hay hạng III x22
Vì sự tương trợ hạng III x2
Trả lời tích cực hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (16)

Câu hỏi hay hạng II x66
Câu hỏi hot hạng II x193
Đọc giả hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x7
Bình luận hạng II x1
1,000 điểm x1
Vì sự tương trợ hạng II x2
Câu trả lời hay hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1

Vàng (12)

Câu hỏi hay hạng I x32
Câu hỏi hot hạng I x39
Đọc giả hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x4
Vì sự tương trợ hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Hè về 2019 BTC x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...