Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên thienankegiaumat12t

Thành viên trong: 7 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên

Hoạt động của thienankegiaumat12t

Điểm: 108 điểm (hạng #4,068)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (2)

Câu hỏi hay hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x1

Bạc (1)

Câu hỏi hot hạng II x1
...