Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên thieungocvy

Thành viên trong: 6 tháng
Loại: Biệt đội chuyên gia
Họ và tên

Hoạt động của thieungocvy

Điểm: 2,451 điểm (hạng #174)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 22 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 358 (có 38 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 56 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
...