Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên thinhcry

Thành viên trong: 9 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên thinhcry

Hoạt động của thinhcry

Điểm: 887 điểm (hạng #433)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 45 (trong đó có 30 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 60 (có 27 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (7)

Tri ân hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x35
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (5)

Đọc giả hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x35
...